Izdelek oziroma storitev in zagovor

Mentorice pri izpitni enoti Storitev oz. izdelek z zagovorom za šolsko leto 2017/18

Mentorica Področje
Maja Fabjan Upravljanje z blagovno skupino tehnike
Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov
Marjana Čop Upravljanje z blagovno skupino živil
Jelena Sulič Upravljanje z blagovno skupino živil
Upravljanje z blagovno skupino tehnike
Joži Bregar Leskovšek Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

 

 

Terminski načrt za zaključno delo (ZD)

Aktivnost Rok Zbiranje dokumentov oz. izdaja dokumentov
poziv za predlaganje naslova ZD pričetek pouka učitelji strokovnih modulov M4-M6
zbiranje predlogov naslova ZD oddelek 3Aa: do 12. oktobra 2017  pomočnica ravnateljice, razredničarka
oddelek 3Ab: do 30. januarja 2018 pomočnica ravnateljice, razredničarka
pregled in potrditev predlogov ZD oddelek 3Aa: do 16. oktobra 2017 učitelji strokovnih modulov M4-M6
oddelek 3Ab: do 31. januarja 2018 učitelji strokovnih modulov M4-M6
možne spremembe ZD oddelek 3Aa: do 22. novembra 2017 pomočnica ravnateljice, razredničarka
oddelek 3Ab: do 27. februarja 2018 pomočnica ravnateljice, razredničarka
potrditev ZD na ŠK ZI oddelek 3Aa: do 19. oktobra 2017 šolska komisija za zaključni izpit
oddelek 3Ab: do 31. januarja 2018 šolska komisija za zaključni izpit
izdaja pisnega sklepa kandidatu oddelek 3Aa: do 23. oktobra 2017 šolska komisija za zaključni izpit
oddelek 3Ab: do 1. februarja 2018 šolska komisija za zaključni izpit
izpit ZD  šolski koledar o zaključnem izpitu
zagovor po razporedu objavljenem v vitrini poleg zbornice


Navodila za zaključno nalogo