Javna naročila

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – STORITEV FIZIČNEGA VAROVANJA – potekel

Odločitev javnega naročila

 

Do 30. 8. 2019 do 9.00 zbiramo ponudbe za storitev fizičnega varovanja za obdobje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Razpisna dokumentacija_sprememba

Čistopis spremenjene razpisne dokumentacije

Obrazci

Tehnična dokumentacija

Vzorec pogodbe

Narocnik_ESPD

Ponudbe zbiramo preko e-JN:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12133.

 

Objavljeno: 16. 8. 2019

Posodobljeno: 26. 8. 2019

 

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – RAČUNOVODSKE STORITVE – potekel

Do 20. 6. 2019, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

ponudba za računovodske storitve in storitev svetovanja

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.

OBJAVLJENO: 10. 6. 2019

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – ŠOLSKA PREHRANA – potekel

Do 12. 6. 2019, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2019 do 24. 6. 2022. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

povabilo k oddaji ponudbe – subvencionirana šolska malica

obvezne priloge razpis prehrana maj 2019

pogodba o storitvi prehrane maj 2019

OBJAVLJENO: 31. 5. 2019


Objava seznama oddanih evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018, mora zajemati evidenčna naročila:

  • ‒ ki so bila oddana od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na splošnem ali infrastrukturnem področju in
  • ‒ katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

seznam evidenčnih naročil 2018

objavljeno 26. 2. 2019

 

 


Povabilo k oddaji ponudbe za šolsko prehrano – potekel

Do 30. 6. 2017, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

 povabilo k oddaji ponudb JN-1-2017

priloge – obrazci

 pogodba o storitvi prehrane 2017

objavljeno: 12. junij 2017

 

 

 

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2016

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

evidenčna naročila 2016

 

(Skupno 353 obiskov, današnjih obiskov 1)