POKLICNA MATURA

Tajnica poklicne mature
Tajnica poklicne mature  je prof. Stanislava Pfeifer Buko. Pri njej dobijo dijaki vse informacije o prijavi na poklicno maturo, o poteku poklicne mature, o odjavi od poklicne mature in ostalih obveznostih. Informacije so objavljene tudi na oglasni deski.

Prof. Pfeifer Buko lahko poiščete v pisarni 105, v času uradnih ur pa je dosegljiva tudi na tel. 030 348 569.

e-pošta: spfeif@sts-ljubljana.si
Uradne ure:  četrtek, 5. šolska ura v 105

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

  • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
  • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Prijava in izpitni roki
Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.

 

K opravljanju poklicne mature se prijavite s spodnjim obrazcem. Obrazec lahko oddate osebno v času uradnih ur ali ga pošljete po pošti. Če se odločite za pošiljanje po pošti, obvezno pripišite telefonsko številko ali elektronski naslov.

Prijava k poklicni maturi

Od poklicne mature se odjavite s spodnjim obrazcem. Obrazec lahko oddate osebno v času uradnih ur ali ga pošljete po pošti. V primeru neizpolnjevanja pogojev za pristop k opravljanju poklicne mature je odjava obvezna.

Odjava od poklicne mature

 

Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/089/09 in 40/11)

(Skupno 477 obiskov, današnjih obiskov 1)