Pravilniki

 

Veljavni predpisi na področju srednješolskega izobraževanja

Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (Uradni list RS, št. 79/0668/17 in 46/19)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18)

Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17)


 

Šolska pravila

 

Šolska pravila

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravila o šolski prehrani


 

Pravice in obveznosti šole in dijaka, ki je pridobil pravico do prilagoditev šolskih obveznosti

Pravice in obveznosti sodelujočih pri prilagajanju obveznosti (OIN)


 

Ocenjevanje predmetov v šolskem letu 2019/20

Usklajeni dogovori ocenjevanja znotraj aktivov sprememba april 2020

Na podlagi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) in v povezavi z izrednimi ukrepi, povezanimi s preprečevanjem okužbe z virusom COVID 19, ravnateljica Srednje trgovske šole Ljubljana Elizabeta Hernaus Belec sprejema začasno spremembo Šolskih pravil ocenjevanja znanja v delu, ki se nanaša na načrt ocenjevanja znanja.

V času izvajanja izrednih ukrepov se lahko število in način pridobivanja ocen, določen na začetku šolskega leta, ustrezno spremeni. Spremenjen načrt ocenjevanja znanja je objavljen na spletni strani šole.

Ta sprememba šolskih pravil ocenjevanja znanja Srednje trgovske šole Ljubljana velja določen čas in sicer do preklica izrednih ukrepov povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom COVID 19.

 

Okvirni termini ocenjevanja na STrŠ v šolskem letu 2019/20


 

Kodeksi javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)

Kodeks etike javnih uslužbencev

(Skupno 769 obiskov, današnjih obiskov 1)