VPIS 2018/19

INFORMATIVNE PRIJAVE ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

v šolsko leto 2018/19

 

Pri izobraževanju odraslih bomo v obdobju od 16. 7. 2018 do 14. 8. 2018 pričeli sprejemati prijave za vpis v šolsko leto 2018/19.

 

K prijavi priložite:

  • fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli (spričevalo o končanem zadnjem razredu osnovne šole) in
  • fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (spričevala za 1., 2., 3. in 4. letnik ter obvestilo o uspehu in zaključno spričevalo programa).

 

Prijave s prilogami zbiramo pisno na naslovu:

Srednja trgovska šola Ljubljana,

Poljanska cesta 28a,

1000 Ljubljana,

s pripisom “INFORMATIVNA PRIJAVA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH“.

 

Nepopolne vloge ne bodo upoštevane.

 

Po izteku prijavnega roka vas bomo obvestili o vpisu v šolsko leto 2018/19, ki bo potekal od 27. 8. 2018 do 28. 9. 2018 oziroma do zasedbe prostih mest.

 

V šolskem letu 2018/19 bomo pri izobraževanju odraslih vpisovali v naslednje programe:

  • SSI Aranžerski tehnik (prvi in ponovni vpis),
  • SPI Trgovec (prvi in ponovni vpis),
  • SSI Ekonomski tehnik (prvi in ponovni vpis),
  • PTI Ekonomski tehnik (prvi in ponovni vpis),
  • PT Ekonomski tehnik (prvi in ponovni vpis),
  • SSI Predšolska vzgoja (samo ponovni vpis) in
  • PT Predšolska vzgoja (samo ponovni vpis).

 

Vpisnina vključno s tremi izpiti znaša 252,50 €.

 

Urška Počervina, organizatorka izobraževanja odraslih