V petek, 22. 6. 2018, se je naša šola zbrala ob zaključku pouka in praznovanju dneva državnosti. Skupaj smo zaploskali vsem uspehom dijakov in dijakinj Srednje trgovske šola Ljubljana.

Letos je bilo za našo šolo še posebej pomembno. Po dvoletnih prizadevanjih smo pripravili vse potrebno, izvedli precej  projektov in aktivnosti: šolski vrt, čebelarski krožek, zbiranje zamaškov in kartuš, Ekokviz, mladi poročevalci, trajnostna mobilnost, ekološko osveščen razrednikov dan … Vse to in še več. Naša prizadevanja so bila uspešna, prejeli bomo naziv Ekošola. Na proslavi smo podpisali ekolistino, kjer smo povzeli glavne poudarke naših ekoprizadevanj.

Z nami sta bila tudi posebna gosta, Darja Silan, nacionalna koordinatorka programa Ekošole za srednje šole, in gospod Gregor Cerar, ki v Sloveniji vodi program Ekošole. Oba sta poleg ravnateljice in predsednika dijaške skupnosti tudi podpisala šolsko ekolistino.

S podpisom ekolistine se dijaki in delavci naše šole zavezujemo, da bomo sledili naslednjim ciljem:

 • gradili in ohranjali bomo dobre medsebojne odnose,
 • skrbeli za urejeno šolo in njeno okolico,
 • skrbeli za čebele in šolski ekovrt,
 • ozaveščali o pomenu zdrave prehrane in nadaljevali z brezplačnimi zajtrki v šoli,
 • sodelovali na ekokvizu,
 • ločevali odpadke in zbirali sredstva v dobrodelne namene,
 • krepili bomo okoljevarstveno zavest in trajnostno mobilnost,
 • mladi poročevalci nas bodo o aktivnostih  obveščali.

 

 

Aktivnosti ekošole so vodile:

 • Maja Fabjan, šolski ekovrt in čebelarstvo,
 • Jasna Čot, šolski ekovrt in čebelarstvo, priprava ekolistine
 • Branka Gabrenja Müller, zbiranje zamaškov,
 • Alenka Medved, mladi poročevalci,
 • Mojca Velkovrh Slunečko, ekokviz in zbiranje odpadnih kartuš, nalepke za varčno rabo električne energije na šoli – akcija Moja lučka,
 • Nataša Korošec, razrednikov dan (trajnostna mobilnost) ter urejanje ekoportala.