Skoči na glavno vsebino

Letošnje aktivnosti so nadaljevanje dejavnosti v okviru projekta Znanje o gozdovih, ki sva ga s sodelavko začeli v šolskem letu 2021/2022. Osnovni cilj in namen teh aktivnosti je povečati ozaveščenost dijakov o pomenu gozdov in biotske pestrosti. Dijaki lahko pomen gozda v celoti dojemajo le, če se seznanijo z njegovimi značilnostmi tako teoretično kot tudi praktično, s čimer mislimo na obiske gozda in neposredno opazovanje narave. Na ta način lahko pridobijo celovito znanje, ki je bistveno za razvoj okoljske zavesti.

V letošnjem šolskem letu smo v izbranih aktivnostih posebno pozornost namenili spoznavanju različnih drevesnih vrst v gozdovih v okolici šole. Želeli smo spodbuditi dijake k opazovanju in prepoznavanju raznolikih drevesnih vrst ter razumevanju njihovega pomena v gozdnem ekosistemu. Zaradi tega smo se odločili za izvedbo praktičnih dejavnosti, ki dijakom omogočajo neposreden stik z naravo. Cilj je bil, da dijaki preko teh aktivnosti ne le spoznajo drevesne vrste, ampak tudi razvijejo spoštovanje do narave ter se zavejo pomembnosti ohranjanja gozdov.

Eno izmed ključnih področij naših aktivnosti je bilo opazovanje drevesnih vrst. Izbrali smo hrib okoli Ljubljanskega gradu, saj je lokacija dovolj biotsko raznolika in hkrati hitro dostopna. Dijaki so se med obiskom gozda učili prepoznavati različne drevesne vrste, opazovali so njihovo rast, obliko listov, lubja in druge značilnosti. Prav tako so se seznanili z ekološkimi vlogami teh dreves in njihovim pomenom za ohranjanje biotske pestrosti.

Mojca Velkovrh Slunečko in Irena Žižek Trojer

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost