VPIS 2022/23

PRIJAVE  ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

v šolsko leto 2022/23

V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali izobraževanje v naslednjih izobraževalnih programih:

 • SSI Aranžerski tehnik (PROSTA MESTA ZA 1. VPIS SO ZAPOLNJENA)
 • SPI Trgovec (PROSTA MESTA ZA 1. VPIS SO ZAPOLNJENA)
 • SSI Ekonomski tehnik (PROSTA MESTA ZA 1. VPIS SO ZAPOLNJENA)
 • PTI Ekonomski tehnik
 • PT Ekonomski tehnik (PROSTA MESTA ZA 1. VPIS SO ZAPOLNJENA)

Vpisni pogoji za posamezen izobraževalni program:

 • Aranžerski tehnik (SSI): uspešno končana osnovna šola ali končano nižje poklicno izobraževanje,
 • Trgovec (SPI): uspešno končana osnovna šola ali končano nižje poklicno izobraževanje,
 • Ekonomski tehnik (SSI): uspešno končana osnovna šola ali končano nižje poklicno izobraževanje,
 • Ekonomski tehnik (PTI): uspešno končan program Trgovec (SPI) ali Administrator (SPI),
 • Ekonomski tehnik (PT): uspešno končan 4. letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Informativne prijave za vpis v šolsko leto 2022/23 sprejemamo do zapolnitve prostih vpisnih mest.

Posredujte nam naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjen vpisni list (obrazec informativna prijava),
 • fotokopijo spričevala o uspešno končanem zadnjem razredu osnovne šole (za vpis v programe Aranžerski tehnik (SSI), Trgovec (SPI) in Ekonomski tehnik (SSI)),
 • fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu (za vpis v program Ekonomski tehnik (PTI)),
 • fotokopijo spričevala 4. letnika gimnazije ali 4. letnika programa SSI (za vpis v program Ekonomski tehnik (PT)),
 • fotokopijo dokazil o morebitnem dosedanjem srednješolskem izobraževanju (spričevala ali obvestila o uspehu za 1., 2., 3. in 4. letnik ter zaključno spričevalo programa – za uveljavljanje predhodno pridobljenega znanja).

Kandidati, ki se vpisujejo PONOVNO, ne potrebujejo ponovno pošiljati že posredovana dokazila.

Informativno prijave s prilogami posredujte PISNO na naslov:

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Poljanska cesta 28a
1000 Ljubljana

s pripisom “PRIJAVA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – 2022/23“.

Lahko pa jo pošljete tudi na E-NASLOV: odrasli@sts-ljubljana.si (zadeva: Vpis v IO 2022/23).

Nepopolne vloge ne bodo upoštevane.

Po prejemu prijave boste pisno obveščeni o terminu vpisa v šolsko leto 2022/23.

Vpisnina za šolsko leto 2022/23 bo znašala 252,50 EUR in bo vključevala vpisnino in tri izpite (podatke o plačilu boste prejeli skupaj z vpisno dokumentacijo).

     Urška Becele Počervina,
organizatorica izobraževanja odraslih

posodobljeno: 27. 10. 2022

(Skupno 18.114 obiskov, današnjih obiskov 1)