Skoči na glavno vsebino

Pravilniki

Veljavni predpisi na področju srednješolskega izobraževanja

Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (Uradni list RS, št. 79/0668/17 in 46/19)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19)

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18)

Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št.  29/1721/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb)


 Šolska pravila


Pravice in obveznosti šole in dijaka, ki je pridobil pravico do prilagoditev šolskih obveznosti

Pravice in obveznosti sodelujočih pri prilagajanju obveznosti (OIN)


Ocenjevanje predmetov v šolskem letu 2023/24

Usklajeni kriteriji in vsebine ocenjevanja znanja september 2023

Ocenjevanje predmetov v šolskem letu 2022/23


COVID-19

NIJZ – Priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2


Kodeksi javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)

Kodeks etike javnih uslužbencev

(Skupno 3.657 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost