Dijaki, ki ste se prijavili na jesenski izpitni rok 2020, boste opravljali izpite od vključno 17. 8. do vključno 20. 8. 2020, po spodnjem razporedu. 

17. 8. 2020 se bodo izpiti pričeli ob 10. uri, ostale dni pa ob 9. uri.

Vstopanje v šolski objekt in v razred

Dijaki v šolski objekt vstopate posamično, si razkužite roke in nadenete masko, pri tem ohranjate 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Po  hodnikih, v sanitarnih prostorih in drugih prostorih šole, hodite z masko. V učilnicah nošenje mask ni obvezno. Maske in razkužila so na voljo v šoli. Še vedno je potrebno upoštevati smernice NIJZ,

Ob vstopu v šolo potrebujete podpisano izjavo in masko, ki jo lahko dobite tudi pri varnostniku. Polnoletni dijaki izjavo podpišete sami, za mladoletne dijake to izjavo podpišejo starši.

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Želimo vam uspešno opravljanje manjkajočih obveznosti.

Programponedeljek, 17. 8. 2020torek, 18. 8. 2020sreda, 19. 8. 2020četrtek, 20. 8. 2020
1AMatematika (učilnici 18 in 27)Prodaja v tujem jeziku (učilnica 28)Angleščina (učilnica 28)Naravoslovje (učilnica 16)
    Poznavanje blaga (učilnica 16)
2ANaravoslovje (učilnica 5)Poznavanje blaga (učilnica 16)Angleščina (učilnica 18)Matematika (učilnica 18)
 Temelji gospodarstva (učilnica 102) Slovenščina (učilnica 28)Psihologija prodaje (učilnica 5)
 Matematika za prvi letnik (učilnica 18)   
3AAngleščina (učilnica 28)Prodaja v tujem jeziku (učilnica 28)Matematika (učilnici 18 in 28)Matematika za drugi letnik (učilnica 18 in 27)
 Upravljanje z blagovno sk. tekstilij in drog. bl. (uč. 5)Poznavanje blaga za drugi letnik (učilnica 16)Naravoslovje za drugi letnik (učilnica 16) 
 Informatika (učilnica 102)   
1DMatematika (učilnica 18)Nabava in prodaja, tržno komuniciranje (učilnica 16) Osnovno nemško besedišče (učilnica 5)
  Spremljanje in analiza poslovanja (učilnica 16)  
2DDelovanje gospodarstva (učilnica 102)Matematika (učilnica 18)Nemščina (učilnica 28) 
 Matematika za prvi letnik (učilnica 27)Informatika (učilnica 25)Biologija (učilnica 16) 
1CMatematika (učilnica 27)   
2CAranžerstvo (učilnica 25)Likovna teorija in oblikovanje (učilnica 25)Nemščina (učilnica 28)Matematika (učilnici 18 in 27)
 Angleščina (učilnica 28)   
 Matematika za dijake neocenjene pri Likovni teoriji   
 (učilnica 27)   
3CVizualne komunikacije (učilnica 25)Matematika (učilnica 18)Biologija (učilnica 16)Aranžerstvo (učilnica 25)
 Športna vzgoja (učilnica FITNES) Praktično usposabljanje na delovnem mestu (učilnica 16)Nemščina (učilnica 5)
 Kemija za drugi letnik (učilnica 5)  Matematika za drugi letnik (učilnica 27)
4CMatematika (učilnica 18)Pospeševanje prodaje (učilnica 16)  
 Aranžerstvo (učilnica 25)   
 17. 8. 2020 se začnejo izpiti ob 10:00, ostale dni pa ob 9:00.
(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)